Türkçe

Aşılı Hıyar Fidesi

NEDEN AŞILI HIYAR FİDESİ

  • Topraktan kaynaklanan bazı hastalıklara karşı, dayanıklılığı daha yüksektir. (Fusarıum oxysporum, vs.)

  • Olumsuz toprak ve iklim koşullarına daha çabuk uyum sağlar.

  • Bitkinin toprağa tutunup, yeniye geçişi daha çabuk olur (anaç performansına bağlı olarak).

  • Dekara dikilen bitki sayısı isteğe bağlı olarak %30 ile %50 daha az dikilebilir.

  • Aşılı bitkinin kök yapısı güçlü olduğu için, hasat süresi düz fideye göre daha uzun ve dolayısıyla dekardan alınan toplam ürün miktarı daha fazla olur.